Từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X