Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây diễn ra trong bối cảnh phần lớn các

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây diễn ra trong bối cảnh phần lớn các nước Đông Nam Á

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây diễn ra trong bối cảnh phần lớn các nước Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng của chế độ phong kiến về chính trị, kinh tế, xã hội, với nhiều cuộc nổi dậy nhất là của nông dân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X