Trong các thế kỉ XV - XVI, những thế lực thực dân nào đã cạnh tranh ảnh hưởng ở

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các thế kỉ XV - XVI, những thế lực thực dân nào đã cạnh tranh ảnh hưởng ở In-đô-nê-xi-a?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong các thế kỉ XV - XVI, thực dân Bồ Đào Nha và Hà Lan đã cạnh tranh ảnh hưởng ở In-đô-nê-xi-a. Đến cuối thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập ách thống trị thực dân trên đất nước này.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X