Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X