Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa nếu pin nhận được

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa nếu pin nhận được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Pin mặt trời hoạt động dưới sự biến đổi từ năng lượng mặt trời sang điện năng.
- Hiệu suất pin mặt trời là 10% nghĩa là nếu pin nhận được năng lượng mặt trời là 100J thì sẽ tạo ra điện năng là 10J.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X