Chọn phát biểu đúng

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

- Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng.
- Trong các máy phát điện, phần lớn cơ năng chuyển hóa thành điện năng.
- Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X