Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 62 : Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 62 - Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân có đáp án.

Câu 1. Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?
Câu 2. Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?
Câu 3. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:
Câu 4. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:
Câu 5. Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là:
Câu 6. Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện không ổn định nhất?
Câu 7. Trong pin mặt trời có sự chuyển hóa:
Câu 8. Dòng điện do pin Mặt Trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?
Câu 9. Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4 kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 62 : Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4ACâu 9B
Câu 5D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X