Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X