Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 56 : Các tác dụng của ánh sáng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 56 - Các tác dụng của ánh sáng có đáp án.

Câu 1. Tác dụng nào sau đây không phải do ánh sáng gây ra?
Câu 2. Ánh sáng có tác dụng nhiệt khi năng lượng ánh sáng biến thành
Câu 3. Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặc quần áo màu tối vì quần áo màu tối
Câu 4. Chọn phương án sai: Các việc chứng tỏ tác dụng nhiệt của ánh sáng là:
Câu 5. Công việc nào dưới đây ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng?
Câu 7. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?
Câu 8. Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta đã sử dụng những tác dụng gì của ánh nắng mặt trời?
Câu 9. Trong pin năng lượng ánh sáng đã biến thành
Câu 10. Ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt Trời lắp trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra những tác dụng gì?
Câu 11. Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những biến đổi năng lượng nào?

Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những biến đổi hình ảnh
Câu 12. Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội hình ảnh

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 56 : Các tác dụng của ánh sáng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7A
Câu 2BCâu 8B
Câu 3BCâu 9C
Câu 4DCâu 10C
Câu 5CCâu 11B
Câu 6DCâu 12A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X