Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 61 : Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 61 - Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện có đáp án.

Câu 1. Ở nhà máy nhiệt điện
Câu 2. Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:
Câu 3. Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là
Câu 4. Trong trường hợp nào dưới đây, điện năng được tạo ra không phải do biến đổi trực tiếp từ cơ năng?
Câu 5. Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?
Câu 6. Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là
Câu 7. Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được
Câu 8. Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành
Câu 9. Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?
Câu 10. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:
Câu 11. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:
Câu 12. Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là
Câu 13. Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện không ổn định nhất?
Câu 14. Trong nhà máy thủy điện thì chủ yếu có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào dưới đây?
Câu 15. Trong các cách sản xuất điện năng sau đây, cách nào không sử dụng máy phát điện xoay chiều?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 61 : Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2DCâu 10D
Câu 3CCâu 11A
Câu 4DCâu 12D
Câu 5BCâu 13B
Câu 6ACâu 14A
Câu 7BCâu 15A
Câu 8A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X