Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 55 : Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 55 - Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu có đáp án.

Câu 1. Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:
Câu 2. Chọn phát biểu đúng
Câu 3. Khi nhìn thấy vật màu đen thì
Câu 4. Chọn câu đúng
Câu 5. Chọn phương án đúng
Câu 6. Dưới ánh sáng đỏ ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu:
Câu 7. Ca dao có câu:Hỡi cô tát nước bên đàngSao cô múc ánh trăng vàng đổ điTại sao trong nước lại có ánh trăng vàng?
Câu 8. Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng lục, ta thấy có một dòng chữ màu đen. Vậy dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy có màu:
Câu 9. Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?
Câu 10. Chọn phát biểu đúng
Câu 11. Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để thành câu hoàn chỉnh có nội dung hình ảnh

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 55 : Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7C
Câu 2ACâu 8D
Câu 3DCâu 9C
Câu 4CCâu 10A
Câu 5DCâu 11B
Câu 6D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X