Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 60 : Định luật bảo toàn năng lượng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 60 - Định luật bảo toàn năng lượng có đáp án.

Câu 1. Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:
Câu 2. Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có biến đổi giữa
Câu 3. Chọn phát biểu đúng
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng
Câu 5. Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành
Câu 6. Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?
Câu 7. Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, điều gì luôn xảy ra với cơ năng?
Câu 8. Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa nếu pin nhận được
Câu 9. Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành
Câu 10. Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 60 : Định luật bảo toàn năng lượng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X