Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có biến đổi giữa

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có biến đổi giữa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có biến đổi giữa thế năng và động năng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X