Trong những năm 1937 - 1939, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc vận động tranh

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những năm 1937 - 1939, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc vận động tranh cử nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong những năm 1937 - 1939, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc vận động cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Bắc kì, Viện dân biểu Trung kì Hội đồng kinh tế - lí tài Đông Dương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X