Trong đoạn thơ từ Mặc người mưa Sở mây Tần đến câu Ai tri âm đó mặn mà với ai?,

08/12/2020 28

Câu Hỏi:
Trong đoạn thơ từ Mặc người mưa Sở mây Tần đến câu Ai tri âm đó mặn mà với ai?, có hai lần từ tả cảnh, kể việc, tác giả chuyển sang khái quát, triết lí. Cách kết cấu như thế có tác dụng gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Trong đoạn thơ từ Mặc người mưa Sở mây Tần đến câu Ai tri âm đó mặn mà với ai?, có hai lần từ tả cảnh, kể việc, tác giả chuyển sang khái quát, triết lí. Cách kết cấu như thế có tác dụng làm rõ cái nghịch cảnh, trớ trêu trong cuộc sống của Kiều.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X