Nếu dùng Biết bao ong bướm lả lơi thay cho Biết bao bướm lả ong lơi thì hiệu quả

08/12/2020 69

Câu Hỏi:
Nếu dùng Biết bao ong bướm lả lơi thay cho Biết bao bướm lả ong lơi thì hiệu quả nghệ thuật sẽ giảm đi điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Nếu dùng Biết bao ong bướm lả lơi thay cho Biết bao bướm lả ong lơi thì hiệu quả nghệ thuật sẽ giảm đi sức diễn tả nỗi thương mình của Kiều.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X