Hình thức đối trong nội bộ các dòng thơ (bướm lả - ong lơi, cuộc say - trận

08/12/2020 44

Câu Hỏi:
Hình thức đối trong nội bộ các dòng thơ (bướm lả - ong lơi, cuộc say - trận cười, đầy tháng - suốt đêm, lá gió - cành chim, sớm đưa - tối tìm...) không có tác dụng gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Hình thức đối trong nội bộ các dòng thơ (bướm lả - ong lơi, cuộc say - trận cười, đầy tháng - suốt đêm, lá gió - cành chim, sớm đưa - tối tìm...) không có tác dụng làm cho âm hưởng đoạn thơ thêm hùng hồn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X