Việc láy lại liên tiếp chữ sao trong đoạn thơ sau không có hiệu quả nghệ thuật

08/12/2020 38

Câu Hỏi:

Việc láy lại liên tiếp chữ sao trong đoạn thơ sau không có hiệu quả nghệ thuật gì?
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Việc láy lại liên tiếp chữ sao trong đoạn thơ sau không có hiệu quả nghệ thuật làm cho sự việc tự phô bày vẻ hài hước của nó.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X