Nửa rèm tuyết ngậm là hình ảnh chỉ cảnh:

08/12/2020 54

Câu Hỏi:
Nửa rèm tuyết ngậm là hình ảnh chỉ cảnh:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Nửa rèm tuyết ngậm là hình ảnh chỉ cảnh tuyết đọng ngang rèm.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X