Hai câu thơ Khi sao phong gấm rủ là/Giờ sao tan tác như hoa giữa đường không chỉ

08/12/2020 656

Câu Hỏi:
Hai câu thơ Khi sao phong gấm rủ là/Giờ sao tan tác như hoa giữa đường không chỉ thể hiện một sự đối lập đau lòng và trớ trêu giữa hai quãng đời của Thúy Kiều mà còn thể hiện một ý rộng và khái quát hơn, đó là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Hai câu thơ Khi sao phong gấm rủ là/Giờ sao tan tác như hoa giữa đường không chỉ thể hiện một sự đối lập đau lòng và trớ trêu giữa hai quãng đời của Thúy Kiều mà còn thể hiện một ý rộng và khái quát hơn, đó là: sự nghịch trái trơ trêu trong đời khách hồng nhan nói chung.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X