Đoạn thơ Nỗi thương mình được trích từ câu ... đến câu ... trong Truyện Kiều?

08/12/2020 16

Câu Hỏi:
Đoạn thơ Nỗi thương mình được trích từ câu ... đến câu ... trong Truyện Kiều?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Đoạn thơ Nỗi thương mình được trích từ câu 1229 đến câu 1248 trong Truyện Kiều

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X