Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ..........tại mọi điểm đều.............

27/11/2020 1,496

Câu Hỏi:
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ..........tại mọi điểm đều.............
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X