Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ...........tại các vị trí

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ...........tại các vị trí khác nhau.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X