Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ năng suất tỏa nhiệt sau đây, mệnh đề nào

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ "năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh đề nào đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Mệnh đề đúng là: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
⇒ Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X