Đốt cháy hoàn toàn 0,25kg dầu hoả mới đun sôi được 4,2 lít nước ở 160C nóng tới

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 0,25kg dầu hoả mới đun sôi được 4,2 lít nước ở ${16}^{0}$C nóng tới ${96}^{0}$C. Biết năng suất toả nhiệt của dầu hoả là q = ${44}{.}{10}^{6}$J/kg. Hiệu suất của bếp dầu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X