Biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 46.106J/kg. Biết nhiệt dung riêng của

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là ${46}{.}{10}^{6}$J/kg. Biết nhiệt dung riêng của đông c = 380J/kg.K. Muốn nung một thỏi đồng có khối lượng 4kg từ nhiệt độ ${20}^{0}$C lên đến ${180}^{0}$C cần một lượng nhiên liệu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X