Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là ${27}{.}{10}^{6}$ J/kg, điều đó có nghĩa là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
⇒ Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X