Trên sợi dây căng theo phương thẳng đứng hai đầu cố định, sau đó kích thích để

29/12/2020 51

Câu Hỏi:
Trên sợi dây căng theo phương thẳng đứng hai đầu cố định, sau đó kích thích để có sóng dừng thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trên sợi dây 2 đầu cố định đang có sóng dừng nếu thả tự do đầu dưới thì sóng dừng không ổn định.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X