Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần

29/12/2020 44

Câu Hỏi:
Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Số bụng sóng trên dây là 16.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X