Trong hiện tượng sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau bằng:

29/12/2020 22

Câu Hỏi:
Trong hiện tượng sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp trong sóng dừng là: d = λ/2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X