Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách

29/12/2020 50

Câu Hỏi:
Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử đây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là 0,12

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X