Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thời Lý - Trần, quốc giáo của Đại Việt là Phật giáo.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X