Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nào?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nhà Minh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Nơi được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt là Quốc Tử Giám.

Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?

Thời Lý - Trần, quốc giáo của Đại Việt là Phật giáo.

Nghề nào không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt?

Nghề không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt là nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ

Trung tâm chính trị văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là

Trung tâm chính trị văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là Thăng Long

Quốc gia Đại Việt thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?

Quốc gia Đại Việt thời kì này là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.
Giải thích: nhờ sự cố gắng của nhân dân và các chính sách khuyến khích phát trển kinh tế, xã hội của nhà nước cuộc sống nhân dân ngày càng ổn định, nhiều làng mạc được thành lập. Nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố. Đại Việt trở thành quốc gia cường thịnh nhất ĐNA lúc bấy giờ.

Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?

Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm 1075

Các câu trong đoạn trích "Nước Đại Việt ta" thuộc về lớp hành động nói nào?

Các câu trong đoạn trích Nước Đại Việt ta thuộc về lớp hành động trình bày .

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X