Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý- Trần?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý- Trần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm khác so với thời Lý- Trần là: Có nguồn gốc từ các nho sĩ tri thức đỗ đạt

Điểm khác nhau giữa thành phần quan lại thời Lê sơ và thời Lý - Trần:
- Thời Lý - Trần: Chủ yếu là quý tộc, vương hầu
- Thời Lê sơ:Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X