Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bản chất của nền kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X- XV là nền kinh tế tiểu nông, tư cấp, tự túc. Nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Thủ công nghiệp và thương nghiệp chỉ là những ngành bổ trợ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X