Trắc nghiệm Sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 21 - Ôn tập chương IV có đáp án

Câu 1. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?

A. Chính sách Nam tiến

B. Chính sách quân điền

C. Chính sách lộc điền

D. Chinh sách bình lệ

Câu 2. Tác phẩm nào dưới đây là thành tựu y học tiêu biểu dưới thời Lê sơ?

A. Hồng Đức bản đồ.

B. An Nam hình thăng đồ.

C. Lập thành toán pháp.

D. Bản thảo thực vật toát yếu

Câu 4. Vị trí của Nho giáo thời Lê sơ có gì thay đổi so với giai đoạn trước?

A. Chiếm vị trí độc tôn.

B. Bổ trợ cho Phật giáo.

C. Đóng vai trò thứ yếu.

D. Không còn chỗ đứng trong đời sống văn hóa.

Câu 5. Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X đến XV được chia thành những bộ phận nào?

A. Giai cấp thống trị và bị trị

B. Địa chủ và nông dân

C. Vua quan và nông dân

D. Lãnh chúa và nông nô

Câu 6. Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là

A. kinh tế chiếm đoạt

B. kinh tế tiểu nông, tự cung cự cấp

C. kinh tế hàng hóa

D. kinh tế tư bản chủ nghĩa

Câu 7. Nhiệm vụ chính của các quan xưởng do nhà nước lập ra dưới thời Lê sơ là gì?

A. Sản xuất đồ gồm tráng men có chất lượng cao

B. Đúc chuông đồng, tượng Phật cho các ngôi chùa.

C. Làm đồ trang sức vàng, bạc, làm giấy các loại.

D. Đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo cho vua quan, quý tộc.

Câu 8. Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV?

A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long

B. Hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển

C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ

D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống

Câu 9. Vì sao lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành đề tài chính trong các tác phẩm văn học Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV?

A. Do Đại Việt liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm và giành thắng lợi

B. Do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo

C. Do Đại Việt là quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á

D. Do ảnh hưởng của tư tưởng đại Hán

Câu 10. Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý- Trần?

A. Có nguồn gốc từ các nho sĩ tri thức đỗ đạt.

B. Chủ yếu là quý tộc, vương hầu.

C. Chủ yếu thống qua tiến cử và bảo cử.

D. Có nhiều quyền lợi về kinh tế và chính trị.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý - Trần?

A. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành cà điều hành công việc.

B. Đưa chế độ thi thử vào nền nếp.

C. Bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất.

D. Chia cả nước thành 15 đạo thừa tuyên.

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV?

A. Hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ

B. Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội

C. Có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội.

D. Mang tính giai cấp và đẳng cấp.

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8D
Câu 2DCâu 9A
Câu 3ACâu 10A
Câu 4ACâu 11D
Câu 5ACâu 12C
Câu 6BCâu 13C
Câu 7D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X