Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khai thác thông tin về liên kết vùng châu Âu kết hợp tìm hiểu Hoa Kì.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X