Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vị trí chiến lược về kinh tế của Biển

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vị trí chiến lược về kinh tế của Biển Đông ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung không phản ánh đúng vị trí chiến lược về kinh tế của Biển Đông ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Là tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới theo tổng lượng hàng hóa vận chuyển.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X