Các quốc gia và vùng lãnh thổ ven Biển Đông là nơi

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ven Biển Đông là nơi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ven Biển Đông là nơi tập trung các mô hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X