Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

23/11/2020 39

Câu Hỏi:
Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18: Mol
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án B
1 mol có ${6}.{10}^{23}$
thì 1,8 mol có ${6}.{10}^{23}.{1},{8}={10},{8}.{10}^{23}$
nguyên tử

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X