Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 31 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tính chất nào sau đây không có ở Hiđro

A. Nặng hơn không khí

B. Nhẹ nhất trong các chất khí

C. Không màu

D. Tan rất ít trong nước

Câu 2. Ứng dụng của Hiđro là

A. Oxi hóa kim loại

B. Làm nguyên liệu sản xuất ${N}{H}_{3}$, HCl, chất hữu cơ

C. Tạo hiệu ứng nhà kính

D. Tạo mưa axit

Câu 4. Công thức hóa học của khí hiđro là:

A. ${H}_{2}{O}$

B. H

C. ${H}_{2}$

D. ${H}_{3}$

Câu 6. Trong những oxit sau: ${C}{u}{O}{,}{ }{M}{g}{O}{,}{ }{F}{e}_{2}{O}_{3}{,}{ }{C}{a}{O}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}$ oxit nào không bị hiđro khử:

A. CuO, MgO

B. ${F}{e}_{2}{O}_{3}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}$

C. ${F}{e}_{2}{O}_{3}{,}{ }{C}{a}{O}$

D. ${C}{a}{O}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}{,}{ }{M}{g}{O}$

Câu 9. Sau phản ứng của CuO và ${H}_{2}$ thì có hiện tượng gì:

A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành xanh lam

B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành đỏ

C. Có chất khí bay lên

D. Không có hiện tượng

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31: Tính chất - ứng dụng của hidro

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X