Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 33 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Để nhận biết hidro ta dùng:
Câu 2. Cho Al tác dụng tác dụng với ${H}_{2}{S}{O}_{4}$ loãng tạo ra mấy sản phẩm
Câu 3. Điều chế Hidro trong công nghiệp, người ta dùng:
Câu 4. Sau phản ứng Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí , khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?
Câu 5. Chọn đáp án sai:
Câu 6. Cho 6,5g Zn phản ứng hết với axit clohiđric thấy có khí bay lên với thể tích là
Câu 7. Chọn đáp án đúng:
Câu 8. Hiện tượng khi cho viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric (Zn + HCl) là gì ?
Câu 9. Cho nhôm tác dụng với H2SO4 loãng thấy thoát ra 1,68 lít khí ở đktc. Khối lượng nhôm đã phản ứng là
Câu 10. Dung dịch axit được dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33: Điều chế hidro - phản ứng thế

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9D
Câu 5ACâu 10

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X