Khối lượng mol chất là

23/11/2020 102

Câu Hỏi:
Khối lượng mol chất là
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18: Mol
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Khối lượng mol chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X