Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 28 Hóa 8 Không khí - sự cháy có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

A. Quạt

B. Phủ chăn bông hoặc vải dày

C. Dùng nước

D. Dùng cồn

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

A. Là phản ứng hóa hợp.

B. Sản phẩm tạo ra có ${C}{O}_{2}$

C. Là phản ứng oxi hóa - khử

D. Là phản ứng thu nhiệt

Câu 4. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?

A. Chặt cây xây cầu cao tốc

B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường

C. Trồng cây xanh

D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp

Câu 5. Thành phần các chất trong không khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% các chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác

C. 50% Nitơ, 50% Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% các chất khác

Câu 6. Điều kiện phát sinh sự cháy là:

A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy

B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.

C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy

D. Cả A & B

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

A. Phản ứng oxi hóa chính là phản ứng cháy

B. Sự oxi hóa chậm không tỏa nhiệt và phát sáng

C. Sự oxi hóa chậm tỏa nhiệt và không phát sáng

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 8. Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

A. Phát sáng

B. Cháy

C. Tỏa nhiệt

D. Sự oxi hóa xảy ra chậm

Câu 9. Làm thế nào để dập tắt sự cháy?

A. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy

B. Cách li chất cháy với oxi

C. Quạt

D. A & B đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28: Không khí - sự cháy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X