Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 28 Hóa 8 Không khí - sự cháy có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong không khí Oxi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?
Câu 2. Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?
Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:
Câu 4. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
Câu 5. Thành phần các chất trong không khí:
Câu 6. Điều kiện phát sinh sự cháy là:
Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 8. Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là
Câu 9. Làm thế nào để dập tắt sự cháy?
Câu 10. Đốt cháy 7 gam P trong bình chứa 6 gam oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28: Không khí - sự cháy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X