Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 27 Hóa 8 Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là
Câu 2. Tổng hệ số của chất tham gia và sản phẩm là
$2KClO_3 \overset{t^o}{\rightarrow} 2KCl + 3O_2$
Câu 3. Phương pháp sản xuất oxi trong công nghiệp là
Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam ${K}{C}{l}{O}_{3}$ thấy có khí bay lên. Tính thể tích của khí sinh ra ở đktc.
Câu 5. Số sản phẩm tạo thành của phản ứng phân hủy là
Câu 6. Chọn nhận xét đúng
Câu 7. Phản ứng phân hủy là
Câu 8. Cho phản ứng ${2}{K}{M}{n}{O}_{4} \overset{t^o}{\rightarrow} {K}_{2}{M}{n}{O}_{4} + {M}{n}{O}_{2} + {O}_{2}$
Tổng hệ số sản phẩm là
Câu 9. Nhiệt phân ${K}{M}{n}{O}_{4}$ thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng KMnO4 đã tham gia phản ứng.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây không thu được khí oxi?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X