Số mol của kali biết có 6.10^23 nguyên tử kali

23/11/2020 37

Câu Hỏi:
Số mol của kali biết có ${6}.{10}^{23}$ nguyên tử kali
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18: Mol
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án A
số mol = số nguyên tử/số Avogadro
⇔ số mol kali là: 6.$10^{23}$ / 6. $10^{23}$ = 1 mol

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X