Thực phẩm do nuôi thủy sản chiếm bao nhiêu phần trăm nhu cầu thực phẩm hiện

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thực phẩm do nuôi thủy sản chiếm bao nhiêu phần trăm nhu cầu thực phẩm hiện nay?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: (Thực phẩm do nuôi thủy sản chiếm 40 - 50% nhu cầu thực phẩm hiện nay - SGK trang 132)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X