Có mấy vai trò của nuôi thủy sản?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có mấy vai trò của nuôi thủy sản?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: (Có 4 vai trò của nuôi thủy sản:
- Cung cấp thực phẩm cho con người.
- Làm thức ăn cho vật nuôi khác.
- Hàng hóa xuất khẩu.
- Làm sạch môi trường nước - Hình 75 SGK trang 131)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X