Diện tích mặt nước hiện có ở nước ta là bao nhiêu ha?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Diện tích mặt nước hiện có ở nước ta là bao nhiêu ha?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: (Diện tích mặt nước hiện có ở nước ta là 1.700.000 ha - SGK trang 132)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X