Ở nước ta hiện nay đã thu thập và phân loại được bao nhiêu loại cá nước ngọt?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở nước ta hiện nay đã thu thập và phân loại được bao nhiêu loại cá nước ngọt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: (Ở nước ta hiện nay đã thu thập và phân loại được 544 loại cá nước ngọt - Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 132)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X